Aktiviteter

Håll också koll på patientinfo fliken! Där lägger vi in info från bla regionen.

För mer info kontakta Annette. 0739740320

 

OBS!!! All vattengympa för personer som inte har haft en stroke, sker i mån av plats. Om det blir för fullt i bassängen får icke stroke drabbade kliva upp ur vattnet.!!!!!!! Ändringar i grupperna kan ske om vi får in nya medlemmar som haft en stroke.

Gäller alla badgrupper !!!!!!!!!!!

Deltagaravgiften betalas i början av terminen. Inbetalningskort delas ut på badet efter några gånger. Inbetald deltagaravgift återbetalas inte!

 

VATTENGYMPA   Korpen rehab,

Brömsebroväg 8 Visby

Tisdagar klockan 16:00-17:00

Gemensam grupp, framför allt för Dig som behöver lite mera anpassad träning. Assistent i vattnet är ingethinder

Den som behöver assistans i samband med badet, ordnar det själv för föreningen har inte dessa möjligheter.

Vårterminen börjar den 17/1 och avslutas den 16/5

Med reservation för ev ändringar. 

Ledare: Elisabeth Johansson 

Terminsavgiften är 650 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 800kr.

Anmälan till: Annette Möllerström tel:0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 

_______________________________________________________

VATTENGYMPA PÅ IDROTTSKORPEN Skarphällsgatan

Torsdagar klockan 16:00-17:00

För dig som klarar sig själv i vattnet och tränar på egenhand. För dig som kommit lite längre och känner att du orkar med en tuffare träning.

Den som behöver assistans i samband med badet, ordnar det själv för föreningen har inte dessa möjligheter

Vårterminen börjar den 19/1 och avslutas den 11/5

Med reservation för ev ändringar. 

Ledare: Elisabeth Johansson

Terminsavgiften är 650 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 800kr

Anmälan till: Annette Möllerström tel: 0739740320

eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 


Kilåkern, Slite

Torsdagar kl.  13:00-14:00   OBS!!!!INGEN VERKSAMHET JUST NU!!

Om intresse/behov finns, hör av dig till Annette. se nedan.

Är öppen för både de som insjuknat i stroke, Parkinson eller annan neurologisk sjukdom.

Den som behöver assistans i samband med badet, ordnar det själv för föreningen har inte dessa möjligheter.

Ledare: 

Terminsavgiften är 650 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 800kr.

Anmälan till: Annette Möllerström Tel: 0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 

 _______________________________________________________

 

Hemsebadet, Hemse. 

Fredagar klockan 11:00-12:00

Är öppen för både de som insjuknat i stroke, parkinson eller annan neurologisk sjukdom.

Den som behöver assistans i samband med badet, ordnar dets jälv för föreningen har inte dessa möjligheter.

Vårterminen startar den 13/1 och avslutas den 12/5 

Ledare: Robert Balogh och Henriette Csikos

Terminsavgiften är 650 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 800kr.

Anmälan till: Annette Möllerström Tel: 21 81 55/0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 


 GYMNASTIK

Korpen, Brömsebroväg 8     

Måndagar kl. 16:30-17:30 Redskapsgympa, lättgympa

Alla oavsett funktionshinder är välkomna. Du som behöver, har ledsagare/assistent med.

Kan du stå, gå något steg med eller utan hjälp av ledsagare är du välkommen.

Vårterminen börjar den 16/1 och avslutas den 15/5

Med reservation för ev ändringar

Ledare: Elisabeth Johansson

Terminsavgiften är 650 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 800 kr.

Anmälan till: Annette Möllerström Tel: 0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 

 _______________________________________________________

Gymnastik, FormVisborg

Visborgsallén 33 Visby( P18området)

Tisdagar kl 9:00-10:00 Balans och koordination

”Gympa för kroppen & knoppen”, hopp och lek. Du bör röra dig relativt fritt istående.

Vårterminen börjar den 17/1 och avslutas den 16/5

Med reservation för ev ändringar.

Ledare: Elisabeth Johansson

Terminsavgiften är 650 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 800kr.

Anmälan till: Annette Möllerström Tel: 0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com


______________________________________________________________________

            

Strokeskola.

STROKESKOLA för dig som har haft en stroke och dina anhöriga. Mycket händer och den första tiden är man inte mottaglig för information.  Nu anordnar strokeföreningen i samarbete med ABF en ”strokeskola”

TJELVARKYRKAN Tjelvarvägen 4 Visby

KLOCKAN 13:00-14:00          14:00-14:30                            14:30-15:30

8/3 INTRODUKTION        KAFFE/TE, BULLE      HJÄLPMEDELSCENTRALEN           

Vad vill jag ha reda på?                                     Vad kan jag få för hjälpmedel?

15/3 ANHÖRIGSTÖDET                                  AVLASTNING, KORTIS, BOENDE   

Vad finns för mig som anhörig?                          Biståndshandläggare.

22/3 AFASI, SVÅRT ATT ÄTA                          KOSTEN, VAD BEHÖVER JAG?     

Logoped.                                                          Dietist.

29/3 HJÄRNTRÖTTHET                                    VAD KAN JAG FÅ FÖR HJÄLP?   

Neuropsykolog.                                                 Kurator.

5/4 TRÄNING, varför ska jag träna?                 HUR FÅR JAG IHOP VARDAGEN?

Sjukgymnast från rehab enheten.                      Arbetsterapeut från rehab enheten.                                                                                                                                          

Anmälan till Annette Möllerström mobil: 0739740320 eller annettemollerstrom@hotmail.com senast den 27/2        

________________________________________________________________________________________

ÅRSMÖTE

Boka in den 19 mars i din kallender. Kallelse kommer.

________________________________________________________________________________________

VÅRAVSLUTNING:

Blir den 24 Maj. Mer info kommer.

________________________________________________________________________________________

 

OBS!!!!!! Håll koll på vår hemsida: www.strokegotland.se

På sidan kommer vi lägga ut möten och evenemang 

Kolla också under Handikappföreningar och pensionärsnytt i tidningen och Hela Gotland

____________________________________________________________________ 

Anhörigstöd - vad är det?

Anhörigstödet vänder sig till anhöriga över 18 år som vårdar och stödjer någon med långvarig sjukdom och/eller har en funktionsnedsättning.

Den som tar emot hjälp kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller kollega, oavsett ålder.

Anhörigstödet är kostnadsfritt och erbjuder:

• Enskilda samtal som är sorterande och vägledande.

• Slutna anhöriggrupper med olika inriktningar.

• Öppna anhörigträffar.

• Föreläsningar. 

För mer information och intresseanmälan är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktvägar:

E-post: anhorigstod@gotland.se

Intresseanmälan via www.gotland.se/anhorigstod

Anhörigkonsulent kan nås på följande telefonnummer:

•  Visby: 0498-20 46 31

•  Södra Gotland och Visby: 0498-20 47 42

•  Norra Gotland och Visby: 0498-26 88 46

Vi finns även på Facebook.

Övriga stödverksamheter.

Inom Socialförvaltningen finns fler verksamheter som erbjuder stöd till anhöriga. Till exempel Tryggvegrupper inom Familjestödsenheten, Alkohol-och drogrådgivningen samt MiniMaria. För kontakt och mer information, gå in på deras hemsidor som finns på www.gotland.se eller kontakta Region-upplysningen telefonnummer: 0498-26 90 00.

Hälsofrämjande enheten  Region Gotland

 


___________________________________________________________________

LITE SMÅTT OCH GOTT OCH TIPS:

Om du går in på strokeförbundets hemsidan hittar du mycket som är värt att läsa.

Om du går in på www.youtube.com och söker på aron sjöberg så hittar du en föreläsningen som handlar om hjärntrötthet. Rekommenderar den varmt.  

Det finns även en bra bok som handlar om hjärntrötthet. Den heter När hjärnan inte orkar – om hjärntrötthet skriven av Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck.

 

Strokesurvivor – vägen vidare efter stroke. Anneli Torsfeldt Heikenborn


För anhöriga finns böckerna: Stroke - och sedan...?  av Marie Swendenius.

Anhörig i nöd och lust av Lennart Johansson.

Alla böckerna kan beställas från www.strokeforbundet.se Gå sedan in på webb-butik.


Om du har frågor eller klagomål på vården, kan du gå in på följande sida och se hur du ska gå till väga:

www.1177.se/gotland/tema/patientlagen

 

Förbundet finns att följa på sociala medier, förutom förbundets hemsida:

Facebook: https://www.facebook.com/Strokeforbundet

Twitter: https://twitter.com/Strokeforbundet

Instagram: https://www.instagram.com/strokeriksforbundet

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/11034733

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRpqKJLyuFByzYzCqJVtxoQ

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 


  Aktuella rabatter för dig som är medlem i föreningen.

 

·       Som medlem får Du 600 kronors rabatt på årskort på Form. 

·       Nordic Choice Hotels ger våra medlemmar rabattmed: 

15% på logi på samtliga Comfort Hotel och Clarion CollectionHotel 20% på samtliga Quality Hotel och ClarionHotel

Vid bokning (och för att ta del av rabatten) ska ”Stroke-Riksförbundet” uppges och hänvisa till”Intresseorganisationer”


 

Ska Du åka båten?

Som medlem i Gotlands läns strokeförening
ingår Du i organisationen Funkisam.
Efter en överenskommelse mellan
Destination Gotland och Funkisam 
behöver Du inte betala boknings-
avgift om Du bokar via telefon eller
i någon av Destinations Gotlands
terminaler.
Vid bokningstillfället räcker det med
att Du uppger att Du tillhör Funkisam.


 
 

 

 


BOKTIPS


Stroke och konsten att vara anhörig, av Maria Wallström
Detta är en praktisk och lättillgänglig handbok i konsten att hantera känslor och problem
som vi kommer i kontakt med då våra närmaste drabbas av svår och långvarig sjukdom. 
Boken vänder sig till alla som har anhöriga som behöver hjälp, men främst riktar sig boken 
till anhöriga som har närstående som drabbats av stroke.
Utifrån fallbeskrivningar hämtade från anhöriga som under anonymitet berättar om sina liv och 
erfarenheter av hur det är att plötsligt bli anhörig till någon som blir mycket svårt sjuk diskuterar Maria Wallström 
situationer som många anhöriga möter och hur det är att gå igenom sorg, uppleva förlust, ensamhet,
svek och till och med konflikter och hur man läker. 
Hon gör läsaren delaktig och manar till eftertanke och hon ger råd om hur man kan börja bearbeta sin livssituation 
för att i slutändan hitta tillbaka till en fungerande tillvaro.
Här finns också fakta om stroke och strokerelaterade handikapp och om stöd och vilka 
rättigheter som samhället erbjuder och borde erbjuda anhöriga. 
Boken bygger på praktiska tips, intervjuer med anhöriga och tips och råd från författaren.
Boken kom till för att drabbade familjer ska få stöd, psykologiskt, praktiskt och ekonomiskt, 
att hantera den svåra situation som uppstår när någon i familjen blivit sjukt i stroke. 
Det är ingen medicinsk handbok utan en handbok i att klara vardagen.

Detta är mitt liv, av Janne Palmborg. 
Att leva med ett funktionshinder är påfrestande när man är normaltänkande. 
Man blir väldigt trött på omgivningens reaktion på funktionshindret. 
Man åker berg och dalbana upp och ner, upp och ner i sitt psykiska jag. 
Min bok handlar om detta, den handlar om mig själv, hur jag upplever mina medmänniskor som hjälper mig 
och leva ett normalt liv som möjligt trots mina funktionshinder.

Att förlora pappa, av Eva Nordenhammar. 
Natten till påskafton drabbades pappa av en stroke, en stor propp. 
På akuten ligger pappa, icke kontaktbar. 
Blir mamma änka? Blir han ett kolli? 
Hela den första veckan svävar han mellan liv och död. 
En dag ringer de från sjukhuset. Pappa är sämre.
Vi tar adjö en i taget. Många gånger har jag tänkt tillbaka på avskedet med tacksamhet. 
Pappa, som jag kände honom, dog där på sjukhuset 
och det har känts bra att jag tog adjö av honom och den relation jag hade till honom som frisk. 
För mot alla odds vaknar han ur medvetslösheten. 
Men mitt i lättnaden känner jag att något är fel. Personen som ligger i sjukhussängen har jag aldrig träffat förut. 
Han babblar oavbrutet. Och fast jag är så glad att han har vaknat blir jag rädd. 
Jag trodde döden var det värsta som kunde hända och hade ingen aning om att en skada på hjärnan 
kan plocka fram en helt ny person. 
Jag var grundlurad av naturen eller livet självt.